Zasady i licencje

WSTĘP

Niniejsza Witryna („Witryna”) jest własnością i jest zarządzana przez Brand Elevator  („Firma”, „my” lub „nas”). Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i korzystanie z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, naszą Polityką prywatności i wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie do określonych sekcji Witryny lub produktów i Usługi dostępne za pośrednictwem Witryny lub od firmy. Dostęp do Witryny w jakikolwiek sposób, zautomatyzowany lub w inny sposób, oznacza korzystanie z Witryny i zgodę użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

ZAKUPY WSZELKICH USŁUG I PRODUKTÓW

Wszelkie zakupy usług i produktów Firmy obowiązuje ten regulamin. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania lub do nakładania nowych warunków korzystania z witryny, od czasu do czasu, w którym to przypadku opublikujemy zmienione warunki użytkowania na tej stronie. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian, akceptujesz zmodyfikowane Warunki użytkowania.

 

LICENCJA UŻYWANIA TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE 

Niniejsza Witryna i wszystkie materiały dostępne w Witrynie są własnością nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Witryna jest udostępniana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Nie możesz korzystać z Witryny lub materiałów dostępnych w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub nie został przez nas autoryzowany. Mówiąc inaczej nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieła pochodne, wykorzystywać ani rozpowszechniać w żadnym sposób lub medium (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) wszelkie materiały ze Strony. Wyjątkiem jest otrzymanie pozwolenia drogą elektroniczną.

 

ŚWIADOMA ZGODA NA PUBLIKOWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW 

 • Publikując lub przesyłając nam jakiekolwiek materiały (w tym między innymi komentarze, wpisy na blogu, zdjęcia i filmy) za pośrednictwem Witryny, oświadczasz, że:
 • Jesteś właścicielem materiału lub publikujesz lub przesyłasz za wyraźną zgodą właściciela materiału;
 • Masz trzynaście lat lub więcej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do wykorzystywania i wyświetlania jakichkolwiek wpisów lub wkładów dowolnego rodzaju oraz że Firma może zdecydować o zaprzestaniu używania i wyświetlania jakichkolwiek takich materiałów (lub dowolnej ich części), w dowolnym czasie z dowolnego powodu w ogóle.

Użytkownik publikując dobrowolnie komentarz, referencje, opinię w sklepie, zdjęcia, linki, teksty, video w sekcjach tej strony zezwala na użycie ich jako materiał sprzedażowy i reklamowy z zachowaniem zasad oraz w następujących mediach społecznościowych i przypadkach:

 • Jeżeli użytkownik posługuje się Nickiem – ten nick zostanie wykorzystany w celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;
 • Jeżeli użytkownik posługuje się imieniem i nazwiskiem w witrynie, to te dane mogą zostać wykorzystane celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;
 • Jeżeli użytkownik posługuje się imieniem i skrótem nazwiska w witrynie, to te dane mogą zostać wykorzystane celu pokazania referencji, komentarza, tekstu, zdjęcia czy innych treści opublikowanych przez użytkownika w dokładnie takiej samej formie jaką umieścił on stronie www lub poprzez wybranie wiernego oryginałowi fragmentu stanowiącego logiczną całość materiału publikowanego dla celów marketingowych i sprzedażowych;

Informujemy jednocześnie, że dane te nie stanowią integralnej części naszych płatnych produktów, co znaczy, że nie wykorzystujemy ich jako części danego produktu lub usługi dostępnej na Witrynie, ale tylko jako materiał informacyjny, marketingowy, typowo przykładowy i pokazowy.

 

KOMUNIKACJA ORAZ KADROWANIE WITRYNY

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

ZMIANA TREŚCI ORAZ ZASAD 

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Witryny (lub jakiejkolwiek jej części) od czasu do czasu, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez powiadomienia. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Witryny. Informacje i materiały zawarte w Witrynie mogą ulec zmianie. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w tej Witrynie były aktualne, jednak informacje te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia, a informacje zamieszczone w tej Witrynie mogą nie odzwierciedlać takich zmian natychmiast.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI – BRAK GWARANCJI REZULTATU

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji.

Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

 

USŁUGI SPRZEDAWANE ONLINE 

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji.

Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

Podejmując się/dołączając/kupując/zapisując się do programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu, lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi, masz świadomość, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Twoje osiągnięcia, rezultaty czy wyniki.

Jeżeli używasz karty kredytowej/debetowej do opłacenia Programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu (z góry) lub opłacenia za nią zaliczki, dajesz Firmie prawo do natychmiastowego pobrania odpowiedniej kwoty należnej za usługę z Twojej karty kredytowej lub debetowej, za które otrzymasz elektroniczne potwierdzenie ich opłacenia.

Jeżeli opłacasz program Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu w systemie ratalnym oświadczasz, że zobowiązujesz się płacić za program na podstawie wystawionej faktury VAT, należną za program kwotę.

Jeżeli nie wykonasz płatności w określonym czasie, lub samodzielnie zdecydujesz się wyjść z programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu, pozostaje na Tobie zobowiązanie spłaty kwoty za usługę.

Dołączając do Programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu otrzymujesz natychmiastowy dostęp do wszelkich materiałów, dodatkowych szkoleń, oraz sesji grupowych i indywidualnych, dlatego też, Twój zakup nie podlega pod zwroty, a jeżeli po dołączeniu, zdecydujesz się zrezygnować z Programu na jakimkolwiek etapie, pozostaje na Tobie obowiązek opłacenia całej kwoty za program, zgodnie z wybranym przez Ciebie systemem ratalnym. 

 

Licencje usług i produktów: Program Certyfikacji Szkoła Neurocoachingu

PROGRAM CERTYFIKACJI SZKOŁA NEUROCOACHINGU 

Przystępując do programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu oświadczasz, że będziesz z najwyższą starannością oraz najwyższym dla Ciebie możliwym poziomem reprezentować Szkołę oraz wykorzystywać narzędzia zgodnie z misją oraz wizją Firmy. Tym samym zobowiązujesz się przestrzegać regulaminów oraz zasad, które ustalane są w trakcie trwania Programu Certyfikacji.

LICENCJE DLA CERTYFIKOWANYCH

Po ukończeniu Programu Certyfikacji Szkoły Neurocoachingu otrzymujesz prawo do korzystania z materiałów, ćwiczeń oraz narzędzi w swojej praktyce coachingowej oraz biznesie. NIE MOŻESZ na podstawie tych materiałów stworzyć swojego własnego kursu, programu, szkoły itd. która będzie certyfikowała z zakresu materiału, który poznałeś/łaś w Szkole. 

W swoich kursach, szkoleniach, programach, możesz korzystać ze zdobytych narzędzi, jednak nie możesz na ich podstawie wystawiać certyfikatu ukończenia. 

Materiału przygotowującego do certyfikacji, jak również video, książek, prywatnych nagrań, zakładek Pytania i Odpowiedzi, nie można udostępniać bez pisemnej zgody Firmy. 

Materiały, które są udostępniane dla Ciebie w zakładce “SZKOLENIA” nie mogą być wykorzystywane, przegrywane na inne nośniki, kopiowane lub reprodukowane wobec Twojego własnego pomysłu. Wyjątkiem jest uzyskanie pisemnej zgody od Firmy.

OFERTA DODATKOWA W RAMACH SZKOŁY: STRONA WWW ORAZ PLATFORMA DO KURSÓW 

Firma zapewnia projekt strony www, jego wykonanie oraz wgranie na serwer. Podobnie jeżeli chodzi o platformę do kursów. Wszelkie wgrywanie tekstów, zdjęć, plików, filmów oraz dodawanie produktów, kursów leży po stronie klienta. Firma zapewnia szkolenie techniczne, które nauczy klienta poszczególnych umiejętności.

Firma nie zapewnia:

 • Hostingu;
 • Przestrzeni dyskowej;
 • Rejestracji adresu www;
 • Administracji strony 

Te czynności leżą po stronie klienta. Firma może jedynie towarzyszyć w wyborze oraz podejmowaniu się tych działań, ale nie wykona ich za klienta. 

OFERTA DODATKOWA W RAMACH SZKOŁY: WYDANIE KSIĄŻKI

Firma zapewnia szkolenie z zakresu samodzielnego wydania książki, wsparcie oraz inspirację przy stworzeniu jej struktury, pełne szkolenie z marketingu książki oraz promocji online, stworzeniu tytułu, pod tytułu, biografii autora na tyle książki, opracowaniu graficznemu (inspiracja, ale nie wykonanie), oraz moderacji treści wewnątrz książki.

Firma nie zapewnia:

 • Pokrycia kosztów druku, korekty, składu; 
 • Przestrzeni magazynowej;

Te czynności leżą po stronie klienta. Firma może polecić stałych współpracowników oraz polecić firmy, które od lat wykonują te zlecenia oraz usługi dla jej właściciela. 

Klauzule oraz pozostałe zasady i licencje

WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i są udostępniane jako narzędzia samopomocy na własny użytek.

PORADY PRAWNE I FINANSOWE 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach lub usługach nie mają na celu zastąpienia porad prawnych lub finansowych, które mogą być udzielane przez twojego adwokata, księgowego i / lub doradcę finansowego. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby przygotować dostarczone informacje, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób. Prawo różni się w zależności od kraju i kraju i ciągle się zmienia, dlatego wpływa na każdą osobę i firmę na różne sposoby. W związku z tym zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady finansowej i / lub prawnej dotyczącej konkretnych okoliczności. Zaleca się, aby skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, księgowym lub prawnikiem w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości, które masz, możesz mieć lub w przyszłości dotyczących własnych dochodów i podatków, a także wszelkich informacji prezentowanych przez naszą Witrynę, Programy lub Usługi dotyczące konkretnej sytuacji finansowej i / lub prawnej.

PSYCHOLOGIA, RELIGIA ORAZ MEDYCYNA 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia, które może zapewnić Twój własny dostawca usług medycznych (w tym lekarz / lekarz, pielęgniarka, asystent lekarza lub każdy inny pracownik służby zdrowia), specjalista od zdrowia psychicznego (w tym psychiatra, psycholog, terapeuta, doradca lub pracownik socjalny) lub członek duchowieństwa. Dlatego nie lekceważ ani nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnej porady medycznej, zdrowia psychicznego lub religijnego z powodu informacji przeczytanych na tej stronie lub otrzymanych od nas. Nie przestawaj przyjmować żadnych leków bez rozmowy ze swoim lekarzem lub lekarzem ds. Zdrowia psychicznego. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny lub psychiczny, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub dostawcą zdrowia psychicznego.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BRAK GWARANCJI 

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji.

Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nasza strona, programy, produkty i usługi mają na celu dokładne przedstawienie dostarczonych informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że dobrowolnie uczestniczysz w korzystaniu z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, a ty sam jesteś w 100% wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za swoje wyniki. Wyrażasz zgodę na stosowanie własnej należytej staranności i osądu przed zastosowaniem jakichkolwiek rekomendacji lub porad, które możesz otrzymać w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie, życie i dobre samopoczucie, a także zdrowie, życie i dobre samopoczucie swojej rodziny i dzieci (w stosownych przypadkach) za wszystkie decyzje podejmowane obecnie i w przyszłości.

REFERENCJE 

Ta strona przedstawia doświadczenia, referencje i spostrzeżenia na temat doświadczeń innych ludzi (klientów) wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy klient lub osoba fizyczna zatwierdziła te referencje, przykłady i zdjęcia, dała nam prawo do wykorzystania ich w materiałach oraz do mówienia o nich w naszych programach, produktach i / lub usługach, ale nie mogą one reprezentować ani gwarantować, że obecni lub przyszli klienci osiągną takie same lub podobne wyniki . Te historie klientów reprezentują raczej to, co jest możliwe dzięki naszym programom, produktom i / lub usługom.

 

PRZEJĘCIE RYZYKA 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za osobiste wybory ani działania użytkownika przed, w trakcie lub po korzystaniu z naszej witryny, programów, produktów i usług. Rozumiesz, że wszelkie wzmianki o jakichkolwiek sugestiach lub zaleceniach na stronie, programach, produktach lub usługach lub za ich pośrednictwem należy podejmować na własne ryzyko, bez naszej odpowiedzialności, uznając, że istnieje rzadka szansa, że choroba, uraz, a nawet śmierć może wyniknąć. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania lub niewykorzystania jakichkolwiek informacji dostarczonych przez nas w jakikolwiek sposób. Użytkownik korzysta lub nie korzysta z tych informacji na własne ryzyko i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności lub strat, które Państwo, firma lub rodzina lub dzieci (jeśli dotyczy) lub jakakolwiek inna osoba mogą ponieść lub ich wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji.

BŁĘDY I POMINIĘCIA 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnianych w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą przypadkowo zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie ani dokładność faktów, o których mowa w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za nią, ani innych osób fizycznych lub firm powiązanych ze mną w jakikolwiek sposób. Dołożono wszelkich starań, aby przedstawić Ci najbardziej dokładne i aktualne informacje, ale ponieważ biznes i technologia stale się rozwijają, nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, błędy lub pominięcia związane z Witryną, Programami, Produktami lub Usługami.

OSOBY TRZECIE 

W całej Witrynie możemy udostępniać linki i wskazówki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Nasze linki do takich stron osób trzecich nie oznaczają poparcia lub sponsorowania takich stron ani informacji, produktów lub usług oferowanych na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Ponadto, ani my, ani podmioty stowarzyszone nie działamy ani nie kontrolujemy w żaden sposób żadnych informacji, produktów ani usług, które strony trzecie mogą świadczyć w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w Witrynach, do których odsyłamy w Witrynie.
 
W stosownych przypadkach wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji, są opiniami odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie naszej firmy. Ani Firma, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek treści. Ponadto, Firma nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i rzetelność opinii, porad lub oświadczeń złożonych na którejkolwiek ze Stron przez osoby inne niż upoważniony przedstawiciel Firmy podczas działania w charakterze urzędowym.

REJESTRACJA 

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych demograficznych, w tym płci, roku urodzenia, kodu pocztowego i kraju. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w konkretnej funkcji Witryny, takiej jak kalendarz, sklep internetowy, możesz zostać poproszony o rejestrację w naszym formularzu, a taka rejestracja może wymagać od Ciebie podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części). Korzystanie z wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach procesu rejestracji, podlega warunkom naszej Polityki prywatności.

 

HASŁA 

Aby korzystać z niektórych funkcji Witryny, potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła, które otrzymasz w trakcie procesu rejestracji Witryny. Odpowiadasz za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania (zarówno twoje, jak i innych), które mają miejsce pod Twoim hasłem lub kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także o wyjściu z konta na koniec każdej sesji. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub informacji o koncie.

ROZWIĄZANIE PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA 

Możemy anulować lub wypowiedzieć twoje prawo do korzystania z Witryny lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W przypadku anulowania lub wypowiedzenia nie masz już prawa dostępu do części Witryny, której dotyczy anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych z Witryny oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania pozostają w mocy.

 

ZWROTY FINANSOWE 

Ze względu na elektroniczną dystrybucję produktów oraz natychmiastowy dostęp do wszelkich materiałów zwroty finansowe nie są oferowane.

Korzystając z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, domyślnie wyrażasz zgodę na wszystkie części Warunków użytkowania i zrzeczenie się odpowiedzialności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, skontaktuj się z nami kontakt@szkolamastercoach.com

KONTAKT: 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego, skontaktuj się z nami kontakt@szkolamastercoach.com

AKTUALIZACJA: 

21.02.2021