1. WSTĘP

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas korzystania z naszej witryny www.szkolaneurocoachingu.pl.

Przekazując nam swoje dane, informujesz, że masz ukończone 13 lat.

Brand Elevator – firma, która jest własnością Krystiana Wyszomirskiego i będzie opisywana dalej jako Właściciel [jest / jesteśmy] jest administratorem danych i jesteśmy odpowiedzialni za twoje dane osobowe (określane jako „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej informacji o prywatności).

2. JAKIE DANE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Nie obejmuje anonimowych danych.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych na Twój temat:

Dane komunikacyjne, które obejmują wszelką korespondencję, którą do nas wysyłasz, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, e-mailem, SMS-em, komunikatorami społecznościowymi, publikowaniem w mediach społecznościowych lub inną komunikacją, którą nam wysyłasz. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z Tobą, w celu prowadzenia ewidencji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną dla tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku to odpowiedź na przesłane do nas wiadomości, prowadzenie rejestrów oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

Dane klienta, które obejmują dane dotyczące wszelkich zakupów towarów i / lub usług, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres rozliczeniowy, adres e-mail dostawy, numer telefonu, dane kontaktowe, dane zakupu i dane karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych towarów i / lub usług oraz prowadzenia rejestrów takich transakcji. Naszą zgodną z prawem podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków na twoją prośbę o zawarcie takiej umowy.

Dane użytkownika, które obejmują dane o tym, jak korzystasz z naszej witryny i wszelkich usług online wraz z wszelkimi danymi, które publikujesz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane, aby obsługiwać naszą stronę internetową i zapewnić odpowiednie treści, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej, aby zachować kopie zapasowe naszej strony internetowej i / lub baz danych oraz aby umożliwić publikację i administrację naszą stroną internetową, innymi usługami online i biznes. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku umożliwiają nam prawidłowe zarządzanie naszą witryną i naszą firmą.

Dane techniczne, które obejmują dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług online, takie jak adres IP, dane logowania, szczegóły dotyczące przeglądarki, długość odwiedzin na stronach w naszej witrynie, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji, szczegóły dotyczące liczby razy korzystasz z naszej strony internetowej, ustawień strefy czasowej i innych technologii na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Źródło tych danych pochodzi z naszego systemu śledzenia danych analitycznych. Przetwarzamy te dane w celu analizy korzystania z naszej witryny internetowej i innych usług online, administrowania i ochrony naszej firmy i witryny internetowej, dostarczania odpowiednich treści i reklam internetowych oraz zrozumienia skuteczności naszych reklam. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku umożliwiają nam prawidłowe administrowanie naszą witryną i naszą firmą oraz rozwój naszej firmy i wybór naszej strategii marketingowej.

Dane marketingowe, które obejmują dane dotyczące twoich preferencji w zakresie otrzymywania marketingu od nas i naszych stron trzecich oraz twoich preferencji komunikacyjnych. Przetwarzamy te dane, aby umożliwić Ci uczestnictwo w naszych promocjach, takich jak konkursy, losowania nagród i bezpłatne prezenty, w celu dostarczenia Ci odpowiednich treści witryn i reklam oraz zmierzenia lub zrozumienia skuteczności tych reklam. Naszą zgodną z prawem podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na badaniu, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług, rozwijaniu ich, rozwoju naszej działalności i decydowaniu o naszej strategii marketingowej.
Możemy wykorzystywać dane klienta, dane użytkownika, dane techniczne i dane marketingowe w celu dostarczania odpowiednich treści i reklam internetowych (w tym reklam na Facebooku lub innych reklam displayowych) oraz do mierzenia lub zrozumienia skuteczności reklam, które obsługujemy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są uzasadnione interesy, którymi jest rozwój naszej firmy. Możemy również wykorzystywać takie dane do wysyłania innych komunikatów marketingowych. Naszą zgodną z prawem podstawą przetwarzania jest zgoda lub uzasadnione interesy (a mianowicie rozwój naszej firmy).

Dane wrażliwe

Nie zbieramy żadnych wrażliwych danych o tobie. Wrażliwe dane odnoszą się do danych, które zawierają szczegółowe informacje na temat twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych. Nie zbieramy żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

W przypadkach, w których zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych lub zgodnie z warunkami umowy między nami, a użytkownik nie udostępnia nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy (na przykład w celu dostarczenia towarów lub usług Tobie). Jeśli nie podasz nam wymaganych danych, być może będziemy musieli anulować zamówiony produkt lub usługę, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię o tym w tym czasie.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane lub w uzasadnionym, zgodnym celu, jeśli to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do nas na info@szkolaneurocoachingu.pl W przypadku, gdy będziemy musieli wykorzystać Twoje dane do nowego niezwiązanego celu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawy prawne przetwarzania.

Nie prowadzimy automatycznego podejmowania decyzji ani żadnego rodzaju automatycznego profilowania.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Możemy gromadzić dane o tobie, gdy przekazując je bezpośrednio nam (na przykład wypełniając formularze na naszej stronie lub wysyłając nam e-maile). Możemy automatycznie gromadzić pewne dane od Ciebie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, korzystając z plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie, klikając ten link tutaj

Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak dostawcy analityczni, tacy jak Google spoza UE, sieci reklamowe, takie jak Facebook spoza UE, takie jak dostawcy informacji o wyszukiwaniu, tacy jak Google spoza UE, dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych , takich jak brokerzy danych lub agregatory.

Możemy również otrzymywać dane ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Companies House i Eletal Register z siedzibą w UE.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Nasza zgodna z prawem podstawa przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania komunikacji marketingowej stanowi twoją zgodę lub nasze uzasadnione interesy (a mianowicie rozwój naszej działalności).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i komunikacji elektronicznej możemy przesyłać Ci wiadomości marketingowe od nas, jeśli

  • (i) dokonałeś zakupu lub poprosiłeś nas o informacje na temat naszych towarów lub usług lub
  • (ii) wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, aw każdym przypadku od tego czasu nie zrezygnowały z otrzymywania takiej komunikacji. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, możemy wysyłać Ci marketingowe wiadomości e-mail bez Twojej zgody. Nadal jednak możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych w dowolnym momencie.

Możesz poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie [podążając za linkami rezygnacyjnymi w każdej wiadomości marketingowej przesłanej do Ciebie lub] LUB [wysyłając nam wiadomość e-mail na adres info@szkolaneurocoachingu.pl w dowolnym momencie].

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania komunikatów marketingowych, rezygnacja nie dotyczy danych osobowych przekazanych w wyniku innych transakcji, takich jak zakupy, rejestracje gwarancji itp. oraz do takich, które potrzebne są do dalszego użytkowania przez Ciebie produktów, usług, dostępu do platformy z kursami.

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej:
Dostawcy usług, którzy świadczą usługi informatyczne i administrowania systemem.
Profesjonalni doradcy, w tym księgowi, prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele.
Organy rządowe, które wymagają od nas zgłaszania czynności przetwarzania.
Wymagamy od wszystkich stron trzecich, którym przekazujemy dane, szanowania bezpieczeństwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem.
Zezwalamy takim stronom trzecim na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

[Udostępniamy twoje dane osobowe w ramach naszej grupy firm, co wiąże się z przesyłaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).]

Kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie zawsze oferują taki sam poziom ochrony danych osobowych, dlatego prawo europejskie zabrania przekazywania danych osobowych poza EOG, chyba że przekazanie spełnia określone kryteria.

Wielu naszych zewnętrznych dostawców usług ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc ich przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało przekazania danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić podobny poziom bezpieczeństwa danych, zapewniając co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko do krajów, które Komisja Europejska zatwierdziła jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub
Tam, gdzie korzystamy z usług niektórych dostawców usług, możemy stosować określone umowy lub kodeksy postępowania lub mechanizmy certyfikacji zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę jak w Europie; lub
Jeśli korzystamy z usług amerykańskich dostawców, którzy są częścią Tarczy Prywatności UE-USA, możemy przekazywać im dane, ponieważ mają one równoważne zabezpieczenia.
Jeśli żadne z powyższych zabezpieczeń nie jest dostępne, możemy poprosić o wyraźną zgodę na konkretne przeniesienie. Będziesz mieć prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu lub udostępnieniu danych osobowych bez upoważnienia. Umożliwiamy również dostęp do twoich danych osobowych tylko tym pracownikom i partnerom, którzy mają biznes, którzy muszą znać takie dane. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i muszą zachować je w poufności.

Mamy wdrożone procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie i każdego stosownego regulatora o naruszeniu, jeśli będzie to prawnie wymagane.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych.

Podejmując decyzję o właściwym czasie przechowywania danych, analizujemy ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele przetwarzania, jeśli można to osiągnąć innymi środkami i wymogami prawnymi.

Do celów podatkowych prawo wymaga od nas przechowywania podstawowych informacji o naszych klientach (w tym danych kontaktowych, tożsamości, danych finansowych i transakcyjnych) przez sześć lat po tym, jak przestaną być klientami.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Twoje dane osobowe w celach badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dalszego powiadamiania o tym.

9. TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które obejmują prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przekazania, sprzeciwienia się przetwarzaniu, przenoszenia danych oraz (jeżeli zgodną z prawem podstawą przetwarzania jest zgoda) na wycofać zgodę.

Możesz dowiedzieć się więcej o tych prawach na:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/indidual-rights/

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, napisz do nas na adres info@szkolaneurocoachingu.pl

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli twoja prośba jest wyraźnie bezzasadna, powtarzalna lub nadmierna lub odmawia spełnienia twojego żądania w takich okolicznościach.

Może być konieczne zażądanie od ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych (lub wykonania któregokolwiek z twoich innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub złożyłeś wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię.

Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek aspektu tego, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy wdzięczni, jeśli skontaktujesz się z nami w pierwszej kolejności, jeśli masz skargę, abyśmy mogli spróbować ją rozwiązać.

10. LINKI STRON TRZECICH

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o tobie. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do przeczytania informacji o polityce prywatności każdej odwiedzanej witryny.

11. PLIKI COOKIE

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy witryny ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z polityką dotyczącą plików cookie tutaj

Szczegóły kontaktu

Nasze pełne dane to:

Nazwa: Brand Elevator
Adres: Beetslaan 106 RIJSWIJK, TM, 2281TM Holandia

(Numer firmy zarejestrowanej w Izbie Handlowej) KvK: 71840567
VAT UE: NL 002468581B15

Bardzo ważne jest, aby informacje o Tobie, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Daj nam znać, jeśli kiedykolwiek Twoje dane osobowe ulegną zmianie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@szkolaneurocoachingu.pl